Hướng dẫn cấu hình Unifi sử dụng wifi Marketing

Cài đặt thiết bị unifi

B1:Lấy máy tính và thiết bị unifi cắm vào cùng 1 dải mạng (VD: Dải 192.168.1. 1-254).

B2:Tải phần mềm “Advanced IP Scanner” về máy tính để quét ip của thiết bị unifi.

             Link tải: https://www.advanced-ip-scanner.com/vi/

B3:Tải phần mềm “ Putty” để cấu hình liên kết với server.

          Link tải: https://taimienphi.vn/download-putty-1743#showlink

Gõ lệnh: set-inform http://unifi.elsaga.net:8080/inform

                      => Enter

         Trường hợp trên thực hiện đối với thiết bị unifi mới, chưa cấu hình add lên trang cloud.

         Trường hợp đã add vào trang cloud unifi cần phải đăng nhập vào trang cloud đã add thiết bị unifi đó

=>               =>  forget thiết bị trên trang cloud.

            =>  Nhấn nút reset để thiết bị trở về trạng thái mặc định.

            => Thực hiện các bước trên.

Bạn không rõ cách forget liên hệ với bên cung cấp thiết bị unifi để được hỗ trợ.

  VD: Forget thiết bị unifi trên trang cloud

Bước tiếp theo: liên hệ wrtlink để hỗ trợ cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.