Sự khác biệt giữa Gateway và Router

Gateway là gì?

Gateway về cơ bản là một thiết bị hoặc một phần cứng hoạt động giống như một “cổng” giữa các mạng, do đó nó cũng có thể được định nghĩa là một nút đóng vai trò như một lối vào cho các nút khác trong mạng. Gateway cũng chịu trách nhiệm cho phép lưu lượng truy cập di chuyển trong mạng. Gateway sử dụng nhiều hơn một giao thức để giao tiếp, do đó các hoạt động của nó phức tạp hơn nhiều so với một switch hay router.

Vì vậy, gateway về cơ bản là một thiết bị được sử dụng để giao tiếp giữa các mạng có một bộ giao thức khác nhau và chịu trách nhiệm chuyển đổi giao thức này thành giao thức kia. Đối với bất kỳ nơi làm việc nào, gateway là một hệ thống máy tính. chịu trách nhiệm định tuyến lưu lượng từ máy trạm chính đến mạng bên ngoài. Đối với các hộ gia đình, nó có trách nhiệm cung cấp quyền truy cập vào Internet, do đó hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Gateway sử dụng nhiều hơn một giao thức để giao tiếp

Router là gì?

Về cơ bản, router là một thiết bị hoặc một phần cứng có nhiệm vụ nhận, phân tích và chuyển tiếp các gói dữ liệu đến các mạng khác. Router thực sự xác định đích hoặc địa chỉ IP đích của gói và do đó cách tốt nhất để truyền gói được xác định nhờ sự trợ giúp của các bảng chuyển tiếp (forwarding table) và header.

Việc chuyển tiếp gói dữ liệu được thực hiện từ router này sang router khác, về cơ bản tạo thành một mạng (ví dụ: Internet) cho đến khi nó đến nút đích cuối cùng. Router chủ yếu được sử dụng trong domain mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN). Dữ liệu được truyền qua mạng bằng cách sử dụng các giao thức định tuyến. Nó đắt hơn nhiều so với các thiết bị mạng khác như hub, switch, v.v…

Một số công ty phát triển router là D-Link, Cisco, Nortel, v.v…

Việc chuyển tiếp gói dữ liệu được thực hiện từ router này sang router khác

Sự khác biệt giữa router và gateway

STT ROUTER GATEWAY
1. Router là một thiết bị phần cứng có nhiệm vụ nhận, phân tích và chuyển tiếp các gói dữ liệu đến các mạng khác. Gateway là một thiết bị được sử dụng để giao tiếp giữa các mạng có một bộ giao thức khác nhau.
2. Hỗ trợ định tuyến động. Không hỗ trợ định tuyến động.
3. Chức năng chính của router là định tuyến lưu lượng từ mạng này sang mạng khác. Chức năng chính của gateway là dịch giao thức này sang giao thức khác.
4. Router hoạt động trên lớp 3 và lớp 4 của mô hình OSI. Gateway hoạt động ở lớp 5 của mô hình OSI.
5. Nguyên lý hoạt động của router là cài đặt chi tiết định tuyến cho nhiều mạng và định tuyến lưu lượng dựa trên địa chỉ đích. Nguyên tắc hoạt động của gateway là phân biệt đâu là bên trong mạng và đâu là bên ngoài mạng.
6. Chỉ được host trên các ứng dụng chuyên dụng. Được host trên các ứng dụng chuyên dụng, máy chủ vật lý hoặc ứng dụng ảo.
7. Các tính năng bổ sung được cung cấp bởi router là mạng không dây, định tuyến tĩnh, NAT, DHCP server, v.v… Các tính năng bổ sung được cung cấp bởi một gateway là kiểm soát truy cập mạng, chuyển đổi giao thức, v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.