WiFi hoạt động như thế nào khi không có router?

Các tiêu chuẩn WiFi tuân theo những khuyến nghị do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) công bố. Ngay từ đầu, IEEE đã đưa ra tiêu chuẩn rằng mạng WiFi có thể hoạt động mà không cần router hoặc switch. Cấu hình bao gồm phần cứng mạng được gọi là chế độ Infrastructure (cơ sở hạ tầng). Các mạng WiFi hoạt động mà không có router sẽ ở chế độ “Ad hoc”.

Những hạn chế

Mạng ad hoc không cho phép truy cập Internet. Nó tạo ra một mạng cục bộ giữa các thiết bị hỗ trợ WiFi trong phạm vi. Cả hai máy tính – trong trường hợp này, thường là laptop – đều có bộ phát và bộ thu không dây được lập trình tuân theo các quy ước của tiêu chuẩn IEEE 802.11 để tạo thành kết nối. Tất cả các máy tính đều tuân theo những quy trình kết nối mạng giống nhau, và do đó, một máy tính có khả năng gửi và nhận tín hiệu đến và đi từ một router có thể trao đổi thông tin một cách bình đẳng với các thiết bị không dây khác trong phạm vi.

Mạng ad hoc

Mạng mở rộng

Mạng ad hoc cung cấp những khả năng lớn hơn khả năng liên lạc ở phạm vi gần của các máy tính. Máy tính A có thể phát hiện ra sự hiện diện của máy tính B ở phía bắc, máy tính C ở phía nam và máy tính D ở phía đông. Máy tính C và D có thể nằm trong phạm vi của nhau cũng như máy tính A, vì vậy máy tính A có thể tiếp xúc với máy tính B, C và D; máy tính B có thể liên hệ trực tiếp với máy tính A và D và máy tính D có thể kết nối với máy tính A và C.

Trong mạng ad hoc, máy tính B có thể liên lạc với máy tính C và D, mặc dù chúng ở ngoài phạm vi. Việc liên hệ của nó có thể được định tuyến thông qua máy tính A. Do đó, trong một mạng ad hoc, các máy tính có thể định tuyến những kết nối thông qua các máy tính khác. Điều này tạo ra khả năng liên kết các máy tính trên một khoảng cách dài. Miễn là có một máy tính hỗ trợ WiFi trong phạm vi giới hạn bên ngoài của mạng hiện tại, mạng ad hoc có thể tiếp tục mở rộng. Các kết nối có thể định tuyến qua một số máy tính để đến đích của chúng.

Mạng mesh

Mạng mesh

Mạng ad hoc tạo thành một cấu trúc liên kết được gọi là mạng mesh. Mỗi máy tính có thể liên lạc với tất cả các máy tính khác trong phạm vi tín hiệu của chúng. Mỗi máy tính trong số đó có một vùng phủ sóng tín hiệu chồng lên phạm vi của máy tính đầu tiên, do đó cũng có thể tiếp xúc trực tiếp với nhiều máy tính mà máy tính đầu tiên có thể tiếp cận. Vì vậy, nhiều đường dẫn bị trùng lặp. Điều này tạo ra sự dự phòng với nhiều đường dẫn thay thế chạy trên mỗi mạng.

Thông thường, sự dư thừa bị coi là lãng phí và không mong muốn. Tuy nhiên, trong các mạng mesh, sự trùng lặp này được khuyến khích. Mỗi node trong mạng được sở hữu riêng và có thể di chuyển hoặc tắt bất kỳ lúc nào. Các mạng mesh chuyển kết nối sang một đường dẫn thay thế để bù đắp cho sự vắng mặt đột ngột của một node.

Thiết lập

Trừ khi các chức năng mạng của laptop đã được thiết lập cụ thể để loại trừ mạng ad hoc, network adapter đôi khi sẽ thông báo cho bạn về các máy tính khác gần đó và hỏi bạn có muốn chia sẻ nội dung media với chúng hay không. Đây là hình thức của một mạng ad hoc. Một mạng ad hoc cụ thể có thể được thiết lập bằng cách sử dụng chức năng tiêu chuẩn của trình hướng dẫn “Set up a connection or network” của Network and Sharing Center.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.